Græsluftning

Græsset i din hestefold skal plejes, hvis hesten skal have sundt foder. Det betyder bl.a., at græsset skal luftes. Hvorfor og hvordan kan du læse mere om nedenfor.

Vores helt nye græslufter sikrer, at græsset på marken og i hestefolden har de bedste vækstbetingelser, så foderet bliver sundt og næringsrigt.

Derfor skal græsset luftes

Både heste, maskiner og regn får jorden til at pakke sammen. Det betyder, at der ikke er luft nok til mikroorganismer og græssets rødder – og så stopper alt liv.

Fordelene ved at lufte græsmarken:

  • Løsnet og luftholdig jord = liv i jorden
  • Mikrobiologi, bakterier, svampe og orme trives = frigivelse af de bundne næringsstoffer i jorden
  • Jorden dræner vandet bedre væk = mindre erosion, færre køreskader
  • Bedre rodudvikling på planterne = højere udbytte, bedre tørkeresistens, flere næringsstoffer
  • Længere levetid på græsmarken = bedre økonomi
  • Bedre bæreevne af græstæppet = færre skader, højere udbytte, tidligere færdsel
  • Grovfoder med større indhold af næringsstoffer = sparet indkøb
  • Færre omlægninger = bedre DB2
  • Hurtigere opvarmning af jorden i foråret = bedre vækstbetingelser for afgrøden
  • Bedre omsætning af gødning = højere udbytte