Urte Wrap

Urte Wrap er baseret på en ekstensiv hesteblanding er til de heste og hesteracer med risiko for forfangenhed.

Disse heste tåler ofte ikke de almindelige foderblandinger, fordi de har problemer med at tåle rajgræssets høje indhold af sukker.

Der indgår mange plantearter i blandingen – for heste sætter stor pris på en varieret sammensætningen af græsarter i deres foder.

Se prisen på Urte Wrap her.

Den ekstensive hesteblanding er sammensat af:

 • 35% timothe, Ragnar
 • 10% alm. rajgræs, sildig, 4N, Ligenius
 • 15% engrapgræs, Limagie
 • 10% rødsvingel, Tagera
 • 10% engsvingel, Liherold
 •   5% rajsvingel, Felopa
 •   5% lucerne
 •   3% sneglebælg
 •   2% kællingetand
 •   1% cikorie
 •   4% kommen